Bikelife Norge avslutter avtalen om kursdager sammen med Førerutvikling.no

Presisering:
Førerutvikling.no har rundt 45 kursdager i 2023, hvorav 4 var satt av til samarbeide med Bikelife Norge (11.05, 01.06, 02.09 og 03.09).
Kursdagene er, og har alltid vært Førerutvikling.no

Disse datoene vil gjennomføres som normalt uten Bikelife Norge.
Vi ønsker alle motorsyklister velkomne på våre kursdager!