Hva Inneholder kurset

Formålet med førerutvikling.no

Våre kurs er for alle som kjører motorsykkel på norske veier. Kurset er tilrettelagt for alle typer sykkel.

Målet med kurset er å gi deltagerne verktøy i form av kjøreteknikker som man tar med seg under kjøring på norske veier. Noe som gjør deltagerne tryggere på egne ferdigheter.

Førerutvikling.no bidrar til myndighetenes “null visjon” for å få ned trafikk ulykker på Norske veier.

Krav for og delta på førerutvikling.no

Førerkort på den klasse MC man skal kjøre under kurset. Hvis man øvelseskjører til førerkort gjelder Statens Vegvesen sine regler for lukket område.

Motorsykkelen skal være godkjent for bruk på norske veier.

Dekk mønster dybde skal være minimum 1,6 mm på det mest slitte sted, vi anbefaler at det er over minimum når du kommer til våre kurs.
Vi går over syklene, og ikke risiker og bli avvist grunnet dekk.

Kjøre utstyr så godkjennes alt som er CE Merket og godkjent for kjøring på norske veier. Vi anbefaler skinn klær.
Goretex fungerer fint på våre kurs. Kevlar antrekk anbefales ikke i gul og Blå gruppe.

Førermøtet

Hver dag før vi begynner kjøring på banen gjennomføres et førermøte. Alle som skal delta på kurset må delta.

  • Gjennomgang av dagen.
  • Flagg regler.
  • Håndtegn som instruktørene benytter.
  • Oppførsel under kjøring.
  • Forbikjørings regler.
  • Praktisk informasjon.

Sporvalg

Alle gjennomfører ett sporvalg pass gruppevis. 

Instruktør kjører foran og det fordeles antall deltagere bak etter hvor mange instruktører som er tilgjengelig.

Instruktørene kjører en rolig runde hvor man kan besiktige og gjøre seg kjent med banen. Etter bli kjent runden kjører inn og får instruksjon om resten av sporvalget begynner med en bli kjent runde på banen. Instruktørene vil vise et spor som deltagerne skal ta utgangspunkt i for resten av kjøringen.

Teknisk kontroll av MC

Gruppeleder vil etter sporvalget gå igjennom hvordan man gjør en teknisk kontroll av sykkelen. Deltagerne gjør en egenkontroll av egen sykkel.

Kontroll av de viktige tingene på en motorsykkel.

Møter for tilbakemeldinger og arbeidsoppgaver

Etter hver kjøring møtes gruppen til en gjennomgang av arbeidsoppgavene man har trent på under siste kjøring.

Det vil gis personlige tilbakemeldinger til noen av deltagerne, så i løpet av dagen bør alle har fått personlige tilbakemeldinger.

Har du ønske om at instruktørene skal se på noe spesielt, ta kontakt med en i din gruppe og avtal dette før dere kjører ut på banen.

Praktisk trening av arbeidsoppgaver

Deltagerne kjører trener på arbeidsoppgavene gitt under gruppemøtene. Instruktørene er på banen og følger med på deltagernes utføring av oppgavene. De vil også være rundt deg som deltager og evt. korrigerer der de ser det er utfordringer.

© Kopirett - Førerutvikling.no