Øvelseskjøring med MC

Det er viktig å øvelseskjøring mye, slik at du får trent mest mulig mellom timene du har på trafikkskolen. Her kan du lese mer om krav og regler ved privat øvelseskjøring, samt de ulike førerkortklassene og aldersgrenser.

Øvelseskjøringen skal ikke være til fare eller ulempe for andre trafikanter. Du kan kun øvelseskjøre på steder og under forhold som du klarer å mestre. Ledsageren din må kunne kommunisere med deg og ha oversikt over trafikkbildet. Ved kjøring utenfor lukket område må dere bruke toveis kommunikasjonsutstyr.

Ledsageren bør sitte på motorsykkelen med deg så lenge dere ikke går over vektbegrensningene på sykkelen. Dersom ledsageren ikke skal sitte på samme motorsykkel som deg, må ledsager kjøre etter deg på motorsykkel. Ledsager skal ha førerkort i klasse A1, A2 eller A. Ledsager har ikke lov til å kjøre bak elev i bil, dette fordi det blir vanskeligere å gripe inn i situasjoner som kan oppstå.

Norges Trafikkskoleforbund oppfordrer til å ta kontakt med en trafikkskole før man begynner med øvelseskjøring, for å etablere et godt samarbeid frem mot førerprøven. Hensikten er å øvelseskjøre mye for å komme opp på et høyt nivå tidlig i opplæringsprosessen, samtidig som man unngår vranglære, ved å få innspill fra en trafikklærer. Dette danner et godt grunnlag for å øve på det som er riktig innlært.

Øvelseskjøring med MC
© Kopirett - Førerutvikling.no