Øvelseskjøring med MC

Det er viktig å øvelseskjøring mye, slik at du får trent mest mulig mellom timene du har på trafikkskolen. Her kan du lese mer om krav og regler ved privat øvelseskjøring, samt de ulike førerkortklassene og aldersgrenser.

Øvelseskjøringen skal ikke være til fare eller ulempe for andre trafikanter. Du kan kun øvelseskjøre på steder og under forhold som du klarer å mestre. Ledsageren din må kunne kommunisere med deg og ha oversikt over trafikkbildet. Ved kjøring utenfor lukket område må dere bruke toveis kommunikasjonsutstyr.

Ledsageren bør sitte på motorsykkelen med deg så lenge dere ikke går over vektbegrensningene på sykkelen. Dersom ledsageren ikke skal sitte på samme motorsykkel som deg, må ledsager kjøre etter deg på motorsykkel. Ledsager skal ha førerkort i klasse A1, A2 eller A. Ledsager har ikke lov til å kjøre bak elev i bil, dette fordi det blir vanskeligere å gripe inn i situasjoner som kan oppstå.

Norges Trafikkskoleforbund oppfordrer til å ta kontakt med en trafikkskole før man begynner med øvelseskjøring, for å etablere et godt samarbeid frem mot førerprøven. Hensikten er å øvelseskjøre mye for å komme opp på et høyt nivå tidlig i opplæringsprosessen, samtidig som man unngår vranglære, ved å få innspill fra en trafikklærer. Dette danner et godt grunnlag for å øve på det som er riktig innlært.

Øvelseskjøring med MC
Krav og regler ved øvelseskjøring med MC
  1. Ledsager kan bare undervise en elev om gangen.
  2. Skal du øvelseskjøre, må ledsager ha fylt 25 år og ha hatt førerkort for MC-klassen sammenhengende de siste 5 årene.
  3. Dere skal begge bruke gul vest med L på når dere øver.
  4. Dere skal bruke toveis kommunikasjonsutstyr.
  5. Du kan tidligst begynne med opplæring og øvelseskjøring 2 år før du er gammel nok til å få førerkort. Likevel må du minst ha fylt 15 år og ha gjennomført Trafikalt grunnkurs.
  6. Hvis du har fått inndratt førerkortet eller har sperrefrist, har du ikke lov til å øvelseskjøre.
  7. Ved øvelseskjøring regnes læreren eller ledsageren som fører av kjøretøyet.
  8. Ledsager skal enten sitte bak deg på motorsykkelen eller kjøre egen sykkel bak.
Motorsykkelklasser

Fra og med 2013 deler vi inn motorsykler i tre ulike klasser: lett motorsykkel (A1), mellomtung motorsykkel (A2) og tung motorsykkel (A).

Lett motorsykkel (A1)

Klasse A1 gjelder lett motorsykkel med to hjul som har en motor med slagvolum på maks 125 cm3 og motoreffekt på maks 11 kW. I denne klassen finner vi fra 2013 også trehjuls motorsykkel med en motoreffekt på 15 kW.

Mellomtung motorsykkel (A2)

Klasse A2 gjelder mellomtung motorsykkel med to hjul med eller uten sidevogn. Mellomtung motorsykkel kan ikke ha motorstyrke over 35 kW/47,6 hk. Dessuten må forholdet mellom motorstyrke og vekt ikke overstige 0,2 kW/kg. Det er også tillatt å trekke tilhenger i Norge dersom motorsykkelen er godkjent for dette. 

Tung motorsykkel (A)

Klasse A gjelder motorsykkel med eller uten sidevogn, moped og trehjuls motorsykkel. Det er også tillatt å trekke tilhenger i Norge dersom motorsykkelen er godkjent for dette. 

Førerkortklasser og aldersgrenser

16 år

Klasse A1. Du kan kjøre lett motorsykkel med et maksimalt slagvolum på 125 cm. motor og maksimalt 11 kw/15 hk. Forholdet mellom vekt og effekt må ikke være over 0,1 kw/kg. Du kan også kjøre trehjulede motorsykler med maksimalt 15 kw / 20,4 hk.

18 år

Klasse A2. Du kan kjøre motorsykkel med maksimal effekt på 35 kw/47,6 hk og et forhold mellom effekt og vekt på maksimalt 0,2 kw/kg. Motorsykkelen må ikke ha utgangspunkt i en modell med mer enn det dobbelte av denne effekten.

20 år

Du kan utvide til førerkort klasse A om du har hatt førerkort A2, i minimum to år, og du må gå gjennom et 7 timers obligatorisk kurs. Minstealderen er likevel 21 år for trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW.

24 år

Du kan ta førerkort for klasse A. Uten begrensninger.

Unntak fra aldersgrensene gjelder bare til trening og konkurranser i regi av Norges Motorsportforbund.

Dersom du har førerkort for A1 fra før kan du utvide fra A1 til A2 på to måter:

→ Gjennomføre obligatoriske kurs for utvidelse og ha hatt førerkort for A1 i minst 2 år (slipper å ta førerprøve).

→ Gjennomføre trinnvurdering og obligatorisk opplæring i trinn 3 og 4 for klasse A2, og bestå førerprøve. Det er da ikke krav om å ha hatt førerkort A1 i to år.

Du kan lese mer om øvingskjøring i Trafikkopplæringsforskriften.

Ofte stilte spørsmål

Når kan jeg begynne å øvelseskjøre MC?

Du kan begynne å øvelseskjøre med motorsykkel når du har fylt 15 år.

Hva krever av kommunikasjon mellom ledsager og elev?

Når du øvelseskjører med motorsykkel er det påbudt med toveiskommunikasjon.

Hvor gammel må ledsager være?

Ledsager skal være minst 25 år og må ha hatt førerkort i aktuell klasse sammenhengende de siste fem årene. Ledsager må ha førerkort i klasse A1, A2 eller A.

Må ledsager og elev benytte gul vest med L?

Ja, når du øvelseskjører med motorsykkel skal både elev og ledsager skal ha gul vest merket med rød L.

Kan man øvelseskjøre med bil bak?

Ledsager skal kjøre motorsykkel bak eleven og har ikke lov til å kjøre bak i bil. Dette fordi det blir vanskeligere å gripe inn i situasjoner som kan oppstå.

© Kopirett - Førerutvikling.no