Øvelseskjøring med MC
(A1, A2 eller A)

Du må ha fullført trafikalt grunnkurs før du kan øvelseskjøre med motorsykkel. Her kan du se hvilke andre regler som gjelder når du skal øvelseskjøre.

Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs

Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Når du kjører, må du ha med legitimasjon med bilde som viser at du er over 25 år.

Når kan du øvelseskjøre?

Lett motorsykkel A1: 15 år

Mellomtung motorsykkel A2: 16 år

Tung motorsykkel A: 22 år

Du kan ikke ha med andre på din motorsykkel enn den som har ansvaret for kjøringen.

For å kunne øvelseskjøre i klasse A (tung motorsykkel) før du fyller 22 år, må du ha førerkort for motorsykkel klasse A2.

Krav til den som er med deg

Den som er med deg og har ansvaret for kjøringen

må være fylt 25 år

må ha hatt førerkort i samme klasse du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene

kan sitte bak på motorsykkelen du kjører, hvis ikke dette gir motorsykkelen for tung last (se «tillatt nyttelast» i vognkortet)

kan kjøre etter deg på egen motorsykkel under øvelseskjøringen

kan ha med passasjer på sin egen motorsykkel, men må først vurdere om det er trygt

Hvis den som er med deg, kjører etter på egen motorsykkel, skal det være en motorsykkel med to hjul i mellomtung eller tung klasse (A2 eller A).

Krav til motorsykkelen

I klasse A1 må du kjøre lett motorsykkel (slagvolum under 125 cm3, effekt ikke over 11 kW).

I klasse A2 må du kjøre mellomtung motorsykkel (motoreffekt ikke over 35 kW, ikke mer enn 0,2 kW per kg egenvekt).

Hvor kan du øvelseskjøre?

På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg, ser deg hele tiden og kan instruere deg. Skal du øvelseskjøre på vei eller andre områder som ikke er avsperret, må du ha med deg en ledsager. Ledsager kan da bare kjøre med én elev om gangen.

Kommunikasjon mellom deg og den som øvelseskjører med deg

På vei eller andre områder som ikke er avsperret, skal den som er med deg, kunne instruere deg via toveis kommunikasjonsutstyr. I butikker som selger motorsykler, finnes ulike varianter av toveis kommunikasjonsutstyr til bruk under øvelseskjøring. Dere kan også bruke mobiltelefon, men det forutsetter at dere har tilleggsutstyr som sikrer at dere ikke kommer i konflikt med forbudet mot bruk av håndholdte mobiltelefoner under kjøring.

Bruk vest med bokstaven L på ryggen

Både du og den som er med deg når du øvelseskjører, må ha på refleksvest med bokstaven L på ryggen.

Det er viktig å øvelseskjøring mye, slik at du får trent mest mulig mellom timene du har på trafikkskolen. Her kan du lese mer om krav og regler ved privat øvelseskjøring, samt de ulike førerkortklassene og aldersgrenser.

Øvelseskjøringen skal ikke være til fare eller ulempe for andre trafikanter. Du kan kun øvelseskjøre på steder og under forhold som du klarer å mestre. Ledsageren din må kunne kommunisere med deg og ha oversikt over trafikkbildet. Ved kjøring utenfor lukket område må dere bruke toveis kommunikasjonsutstyr.

Ledsageren bør sitte på motorsykkelen med deg så lenge dere ikke går over vektbegrensningene på sykkelen. Dersom ledsageren ikke skal sitte på samme motorsykkel som deg, må ledsager kjøre etter deg på motorsykkel. Ledsager skal ha førerkort i klasse A1, A2 eller A. Ledsager har ikke lov til å kjøre bak elev i bil, dette fordi det blir vanskeligere å gripe inn i situasjoner som kan oppstå.

Norges Trafikkskoleforbund oppfordrer til å ta kontakt med en trafikkskole før man begynner med øvelseskjøring, for å etablere et godt samarbeid frem mot førerprøven. Hensikten er å øvelseskjøre mye for å komme opp på et høyt nivå tidlig i opplæringsprosessen, samtidig som man unngår vranglære, ved å få innspill fra en trafikklærer. Dette danner et godt grunnlag for å øve på det som er riktig innlært.

© Kopirett - Førerutvikling.no