Hvem vi Førerutvikling.no

Vår nettstedsadresse er: http://www.førerutvikling.no 
Førerutvikling.no drives av selskapet Speedevent AS, Org nr. 917 821 283, post@førerutvikling.no, +47 48035889.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Informasjonen lagt igjen i Førerutvikling.no forblir i Speedevent AS, den hverken deles eller selges til andre.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Informasjonen ligger i systemet til brukeren velger å slette/endre informasjonen. For brukere som registrerer seg på dette nettstedet, lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet, kan du be om å få personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.